Velkommen på årsmøtet

Årsmøtet avholdes på Rollonhuset 21.03.2018. kl. 18.00

Vel møtt

Årsmelding – Regnskap – Handlingsplan - Evt. framsatte forslag – Valg


Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være i hende innen tirsdag 28.02.18.

Saker sendes til:  e-post: info.aast@dnt.no. Evt. til Ålesund-Sunnmøre Turistforening: Kongensgate 17, Postboks 250, 6001 Ålesund

                                                               


Skrevet av Åsmund Steen 14. februar 2018