Ola Ose Pedersen styremedlem i DNT Fjellsport

Ola i sitt rette element
Ola i sitt rette element

På DNT Fjellsports årsmøte i Lyngen 28.-30. mars blei Ola Ose Pedersen valgt inn i styret som representant fra Patchell Fjellsport.

Det er viktig at vi med jevne mellomrom er representert i styre og stell i DNT. Ola er blant våre ivrigste turledere, og nærmeste tur for hans del er den nært forestående påsketuren gjennom Tafjordfjella. Ola kommer blandt annet til å jobbe for for en revidering av DNTs kursstige, som trenger fornying og tilpassning til fjellsport.

Skrevet av Åsmund Steen 11. april 2019