Årsmøte i Ålesund-Sunnmøre Turistforening


Årsmøte i ÅST blir avhold på Rollonhuset i Ålesund torsdag 28. mars kl. 18.00


Saker: Årsmelding - Regnskap - Evt. framsatte forslag - Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være i hende innen torsdag 07.03.19 og kan sendes på e-post: info.aast@dnt.no, i posten til Postboks 250, 6001 Ålesund, eller leveres på papir til vårt kontor i Kongens gate 17, 6002 Ålesund.

                                                              

Skrevet av Tone Drabløs 18. februar 2019