Årsmøte og valg på nytt styre i ÅST

Fra styresamling på Kaldhusseter
Fra styresamling på Kaldhusseter

Den 21. mars er det årsmøte i ÅST, og vi søker nye representanter til styret.

Valgkomiteen har startet arbeidet med å sette sammen det nye styret i Ålesund Sunnmøre Turistforening. Blant annet skal det rekrutteres ny leder og varamedlem. I den forbindelse ønsker vi å gå bredt ut og oppfordrer  medlemmene våre til å komme med forslag om aktuelle kandidater.

Skulle noen ha gode forslag så vær snill å ta kontakt med valgkomiteen ved Anne-Liss Hofseide på e-post anne-liss@hotmail.com innen onsdag 7. februar.

Skrevet av Tone Drabløs 1. februar 2018