App gjør det enklere å komme seg ut

Foto: Ingvild Liadal

DNT har de siste årene satset på turer for utviklingshemmede med stor suksess i flere lokalforeninger rundt om i landet. Ålesund-Sunnmøre Turistforening er nå også i gang!

Ålesund-Sunnmøre Turistforening er i gang med søndagsturer en gang i måneden i samarbeid med Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) lokallag, Sans og samling.

Med faste og lett tilgjengelige oppmøteplasser i Ålesund og på Sunnmøre vil felles aktiviteter som er tilrettelagt for alle funksjonsnivåer finne sted fremover.

Og alt finnes i en app hvor fokus er å ha det gøy sammen ute i naturen.


Flokken på tur

Søndag 14. januar gikk turen rundt Lillevannet i Ålesund, på holkeføre, og med matpause og aktivitet lagt til klubbhuset til Ålesund jeger- og sportsfiskeforening. Turen bød på mestring og hygge for alle deltagerne.


Ildsjel Eirik Dahl i DNT har utviklet FTU-appen og håper at flest mulig vil ta i bruk tilbudet her på Sunnmøre.

– For personer med utviklingshemminger er naturopplevelser lite tilgjengelige. Dette er et paradoks, da utviklingshemmede har ekstra stort utbytte av naturopplevelser. Målet med FTU-appen er derfor å gjøre det lett for alle å finne og bli med på arrangementene som dras i gang for denne målgruppa, sier Dahl. 

Daglig leder i ÅST, Linda Flem, sier de er glade for endelig å ha fått et tilbud til denne gruppen. 

- Vi er i kontakt med flere lokallag av NFU på Sunnmøre, og vil jobbe for at flere legger sine turer inn i appen.


FTU

Friluftsliv, tilrettelagt for utviklingshemmede er et nytt initiativ i regi av Den Norske Turistforening. Initiativtakernes visjon er å skape et tilbud for utviklingshemmede og deres familie, venner og støtteapparat. Tilbudet skal være tilgjengelig i alle årets sesonger.

 

Søk etter FTU i appstore for å finne appen. 


Tekst: Ingvild Liadal

Skrevet av Tone Drabløs 15. januar 2018