Arktisk sommereventyr

Foto: Tone Drabløs

Liker du vide horisonter, kald, klar luft og stillhet? Ønsker du deg av og til så langt bort fra hverdagen det er mulig å komme? Synes du det er heilt ok å gå med ullundertøy i sommerferien, og  bære med deg alt du trenger selv? Da kan det hende at du skal vurdere å bli med oss til Prins Karls Forland på Svalbard til sommeren.

Vi skal ut på eventyr, bare oss i ødemarka, sammen med rein, polarrev, fugler og kanskje isbjørn.  Og det er langt nord, så langt man kan komme nesten, uten å være på Nordpolen. Det meste av Svalbard er dekt av breer, men ikke der vi skal gå. Vi skal for det meste holde oss på slettelandet mellom hav og fjell på vestsida av øya. Dette flate området er overrislet av elver og dammer, og der er store områder med strukturmark som gjør gangen krevende. Her er ingen stier. Her er ingen hytter å søke ly i. Her er bare villmark.


Se her for informasjon om turen.

Skrevet av Tone Drabløs 20. desember 2017