Hund på tur. Hva er lov?

Foto: Marius Dalseg Sætre

Det menes og skrives mye om hund på tur og båndtvang. Ut over sunn fornuft har vi en haug av lokale forskrifter som også regulerer dette. Vi har prøvd å lage en oversikt.

I tillegg til Hundeloven har kan enkelt kommune fastsette egne lokale forskrifter om utvidet båndtvang. Her er en oversikt over lokale forskrifter på Sunnmøre og andre aktuelle kommuner i omegn, med forbehold om endringer og mangler.

Ordinær båndtvang er mellom 1. april og 20. august, og dersom ikke annet er nevnt er det gjeldene.

Forskrift Ålesund: Aksla, Tueneset Hatlaåsen og mye av nærområdene til bebyggelse har båndtvang hele året.


Forskrift Stranda: Hele kommunen har båndtvang fram til 31. oktober.


Forskrift Sykkylven: Har båndtvang fram til 30. september med unntak av et par områder fram til 20. august.


Forskrift Haram: Båndtvang fram til 20. september i områder der det er beitedyr.

Forskrift Rauma: Utvida båndtvang til 1. oktober i området rundt Isfjorden.

Forskrift Ørskog: Ørskog kommune tar rekorden lokalt med et halvt års båndtvang i hele kommunen fra 1. april til og med 1. november.

Forskrift Skodje: I nabokommunen er de ikke mye dårligere. Her er det fram til 31. oktober, og dermed delt andreplass med Stranda.

Forskrift Skjåk: I Skjåk er det alltid orden i utmarksreglene. Viktigst for oss er: 

e)område der bufe beiter i tida fra 21. august til 15. oktober.


Forskrift Lesja: Her har de også god kontroll på regelverket. Legg merke til formuleringa i punkt b.

b)I tida frå og med 21. august til og med 1. oktober i område der bufe har rett til å beite og faktisk beitar
c)


De med hytte på Bjorli kan merke seg denne:


På og ved preparerte skiløyper (alle tilrettelagte skiløyper/skileikanlegg) frå det tidspunktet dei blir preparert og fram til 3. påskedag.


Merk også at natureservat/fuglefredingsområder og andre verneområder i kommunene kan ha egne regler.

Båndtvangregler, og utvidet båndtvang er stort sett utarbeidet med tanke på vilt og beitedyr, og tar i liten grad hensyn til forholdet mellom hund og mennesker. Her kommer hundeloven og den sunne fornuften inn.


God tur både med og uten hund

Skrevet av Åsmund Steen 29. mai 2018