Føremelding for Sunnmørsalpene og Tafjordfjella

Torsnos og Naushornet speiler seg i blikkstille Veltdalsvatn
Torsnos og Naushornet speiler seg i blikkstille Veltdalsvatn Foto: Tone Drabløs

Sommeren har kommet til Sunnmøre, men det er fremdeles en del snø i fjellet

Sunnmørsalpene: 

Rundt Patchellhytta er det fine forhold for fotturer. Fra Urke er det snø over Steinreset, og mot Slogen er det noe snø opp fra Patchellhytta. Slogen fra Øye har fine forhold. Det er også fint å gå til Tyssenaustet

Rygger og egger er stort sett fri for snø, men i dalene er det fortsatt mye snø igjen over 1000 meter, særlig i nordsidene. 


Tafjordfjella: 

Veien til Tunga er åpen, og det er fine fotturforhold til Vakkerstøylen og Pyttbua. Båtene på Ulvådalsvatnet er lagt ut, og vi vil forsøke å henge ut tauet i Tungegrova dersom det har smeltet fram. På Pyttbua blir bruene over elvene forsøkt lagt ut lørdag, men det vil være mye snø videre til Veltdalshytta. Inn til Reindalseter fra Zakariasvatnet er det fine forhold, men mye snø videre i alle retninger. Snøen er imidlertid fast og fin å gå på. Husk gamasjer!

Danskehytta har fremdeles mye snø, men dersom man går opp fra Rødalen er det ikke så langt med snøtrasking.

Veltdalshytta og Torsbu: Det er mye snø til Veltdalshytta fra alle retninger, men det er nok kortest å gå i nedre Veltdalen, der det er snøfritt til Smette. Det er fullt gangbart til Veltdalen over Huldrekoppen, men snø fra innerst i dalen. Fint likevel!

 Brua ved Torsbu og hengebrua i Torddalen blir ikke lagt ut på et par uker. Vi vil oppdatere her når vi vet mer. 

Generelt er det høy vannføring i elver og bekker.

Utsikt over Huldrekoppen 25. juni.
Utsikt over Huldrekoppen 25. juni. Foto: Tone Drabløs
Smettevatnet i Nedre Veltdalen 22.juni
Smettevatnet i Nedre Veltdalen 22.juni Foto: Irene Rødseth

Skrevet av Åsmund Steen 26. juni 2017