Føremelding for Tafjordfjella

Smettevatnet i Veltdalen 19. juni 2019
Smettevatnet i Veltdalen 19. juni 2019 Foto: Irene Rødseth

Oppdatert 19.06. Snøen minker i Tafjordfjella, og det er gode forhold inn til hyttene

 Det er bart til Pyttbua og Vakkerstøylen.

Det er også mulig å gå til Veltdalshytta fra Reindalseter. Det er en del snø fra Smettevatnet, men den er fast og fin å gå på, over til Pyttbua vil det være vekselvis stein og snø. Det er fine forhold, men en dal vann i bekkene ved snøsmelting.

På toppen av Hulderkoppen vil det være noe snø, men det er fine forhold i Rønnebergråsa.

 Rundt Danskehytta er det nok noe snø, men ikke mer enn at det er gående til fots. Vi venter på grundigere rapport etter helga

Sjekk også webkamera på Kaldhusseter for været i vestområdene akkurat nå: http://213.184.193.230:8240/jpg/1/image.jpg

I Sunnmørsalpene er det bart inn til Patchellhytta og Tyssenaustet. Det er fortsatt noe snø på de høyeste overgangene, men fine forhold.

På vann over 1000 meter er det delvis is ennå, men det meldes om gode fangster av fin ørret likevel, så det kan være verdt et forsøk. Fisken er ofte bitevillig tidlig på sommeren.

Skrevet av Åsmund Steen 19. juni 2019