NF metodekurs skred. Grødalen

Kurs

Fra dato
25. februar 2017 kl. 09:00
Til dato
28. februar 2017 kl. 16:00
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Fjellsportinteresserte
Turtyper
Kurs, Instruktørkurs, Skredkurs, Metodekurs
Arrangører
Ålesund-Sunnmøre Turistforening, Patchell Fjellsport ÅST
Turområde
Dovrefjell (se kart)
Dette arrangementet er over!

Dette kurset er første del av NF skredinstruktørutdanning. Kurset skal dekke den fagkunnskapen som en instruktør skal kunne for å kunne holde dagskurs, grunnkurs og fagsamling/workshop innen skred. Kurset skal gi deltagerne inngående kunnskap om teoretisk og praktisk terrengvurdering, identifisering av skredproblem i snødekket, gruppedynamikk på tur i bratt vinterfjell og kameratredning.  Kurset vil følge kursmalen til Norsk Fjellsportforum.

Kurset er et samarbeid mellom Norsk Folkehjelp Nesset og Sunndal Røde kors.

Målgruppe
Alle som skal bli NF skredinstruktør nivå 1 må ta dette metodekurset. Turledere og andre som ønsker en fordypning innen skred kan også søke.

Kursbeskrivelse
Kurset skal fokusere på tursituasjonen der problemstillingene er å ferdes og oppholde seg i et mulig skredfarlig terreng. For vurdering av veivalg legges hovedvekten på å bruke de objektive vurderingskriterier som finnes. Beslutningsprosesser og risikovurdering i tursammenheng skal være en viktig del av kurset, der deltakerne stilles foran ulike valgmuligheter.

Kurset er problembasert i formen og det forventes at deltakerne tar aktivt del i både opplegget og utførelsen. Instruktørene alternerer mellom selv å gi instruksjon, og å sette deltakerne i situasjoner der de får vist at de behersker metodene  f.eks. ved å la dem veilede hverandre.

En naturlig utvikling i løpet av kursperioden er at deltakerne får mer og mer ansvar for å planlegge og gjennomføre øvelser og turer, der instruktøren skal holde seg tilgjengelig, men litt i bakgrunnen. Kurset er faglig og pedagogisk forankret i veiledningen som metode.

Hovedtema for kurset

Kjenne igjen skredfare gjennom kjennskap til vær, snøforhold, terreng og mennesket
Håndtere skredfare gjennom veivalg og adferd
Utføre kameratredning dersom uhellet er ute.

Følgende tema skal gjennomgås:

Turplanlegging
Den menneskelige faktor i skredfaresammenheng
Terrengvurdering og klassifisering
Identifikasjon av alarmtegn
Identifikasjon av mulige skredproblem i snødekket
Den internasjonale skredfareskalaen, system og metode for regional skredvarsel i Norge.
Kameratredning
Veivalg, risikoreduserende adferd og tiltak i skredterreng (opp/ned)
Andre aktuelle temaer: Naturvennlig ferdsel, veilederrollen, utstyr, bekledning, mat og drikke

Videre utdanning i NF skredstigen, etter dette kurset, er seks dagers assistentpraksis før NF veilederkurs skred. Normalt anbefales det minst en sesongs erfaring før man søker videre til veilederkurset, men spesielt erfarne søkere kan ta både metode og veilederkurset samme sesong.

 

Kurslitteratur
Lundberg Nes, C. (2013) Skikompis – Snøskred og trygg ferdsel, Selja Forlag.
Tremper, B. (2008) Staying alive in avalanche terrain, The Mountaineers Books
Alle deltakere må på forhånd ha satt seg grundig inn i skredvarslet på varsom.no og skredskolen (varslingstjenesten og opplæringsmodulen som følger med denne)

 

Generell informasjon

Forkunnskaper/Opptakskrav
Solide ferdigheter i håndtering av alpine farer og vinterfriluftsliv; ski, klær, ernæring, orientering og erfaring med ly og leir.
Dokumenterte ferdigheter i kameratredning og førstehjelp
Gjennomført grunnleggende skredkurs
Dokumenterte toppturer over flere år
Krav til skiferdigheter: Gode nok skiferdigheter til å kunne kjøre kontrollert under alle forhold i bratte heng (<35).
Deltakelse på minst én fagsamling skred/workshop anbefales
Deltakerne skal være vant til tankegangen rundt sikre veivalg, skredvurdering, identifisering av skredterreng, kameratredning (1-3 skredtatte) og være trent i bruk av eget S/M-utstyr
Det forutsettes at deltakerne har satt seg inn i relevant litteratur.
Aldersgrense 18 år

Søknad
Søknadsfrist:

Søknaden, inkludert NF loggbok, sendes til NF. post@fjellsportforum.no

Gangen videre i søknadsprosessen er at en får svar fra NF på godkjent søknad sammen med prekvalifiseringsbevis. Dette sender dere til arrangøren og kursleder.

Søknadsskjema finnes her: http://www.fjellsportforum.no/instruktorer/soknadsskjema/

Loggbok finnes her: http://www.fjellsportforum.no/instruktorer/loggbok/

Utstyr

Alle deltakere skal stille med spade, søkestang, skredsøker, grunnleggende førstehjelpsutstyr, liggeunderlag, vindsekk, vinterklær og hodelykt. På kurs med alpin kvalifisering kreves brede ski (evt. brett og truger frarådes) og kraftige støvler.

Overnatting

Overnatting Grødalen Rødekors hytta. Ved Vangshaugen, Overnatting og Kafeteria.

Vi samles fredag kveld. Selve kurset starter lørdag 09.00 og avslutter tirsdag 16.00.

Pris: Ta kontakt. Avhengig av Norsk Folkehjelp Nesset eller Røde kors Sunndalsøra.

NF metodekurs skred. Grødalen

Dette kurset er første del av NF skredinstruktørutdanning. Kurset skal dekke den fagkunnskapen som en instruktør skal kunne for å kunne holde dagskurs, grunnkurs og fagsamling/workshop innen skred. Kurset skal ...

Kontaktinformasjon: